Polkobexim
Polkobexim

Lwów, 3-7.VI.2015

Trasa

Samochodem, z Klajmanem.

  • 3.VI.2015 Warszawa – Sandomierz
  • 4.VI.2015 Sandomierz - Medyka - (marszrutka) - Lwów
  • 5,6.VI.2015 Lwów
  • 7.VI.2015 Lwów - (marszrutka) - Medyka - warsza

Zdjęcia

Galeria na google+ lub pokaz slajdów