Polkobexim
Polkobexim

Berlin, 13-17.X.2010

Trasa

  • 13.X.2010 Warszawa – (pkp) – Berlin
  • 17.X.2010 Berlin – (pkp) – Warszawa

Zdjęcia

Galeria na google+ lub pokaz slajdów